Siuntinys iš praėjusiojo amžiaus

Bene čia atostogos, bene čia kelionės — guodžiasi šių dienų automobilių supirkėjas iš Panevėžio kuris teikia automobilių supirkimas Panevėžyje paslaugas, jeigu nenuvažiavo 3-4 tūkstančių kilometrų. Jis lengvai rieda asfaltu. Atsitinka kur nors istrigti įvykis, apie kurį grįžus galima ilgai pasakoti. Benziną jis perka pakelės degalinėse ir bamba, kad 14 per reta. Nakvoja kempinguose ir moteliuose, arba, blogiausiu at­veju, jaukioje uždaroje savo mašinoje su ištiesiamomis sėdynėmis…

O prieš septyniasdešimt penkeris metus bet kokios, kad ir labai trum­pos, kelionės automobiliu jau savaime buvo jvykis. Ypač kai jos sėkmingai baigdavosi.

Variklio procedūra

Prasidėdavo jos ilga variklio paleidimo procedūra. Štai automobilių supirkėjas iš Alytaus, vilkintis prastu apsiaustu nuo dulkių, su akiniais, pa­keltais ant šalmo, ateina į ratinę, kurioje stovi „brikelė”— vežimas aukštas ant didelių medinių ratų su ištisinės kietos gumos ratlankiu, su atviru kėbu­lu. Pasidėjęs gamyklos instrukciją, automobilistas imasi darbo. Pirmiausia jis žiūri, kad vežimas „stovėtų kiek galima horizontaliau” (taip rašoma instruk­cijoje). Paskui gumine žarna sujungia duslintuvą su išmetamuoju vamzdžiu ir pripila į baką benzino, kuris nakčiai buvo išpiltas, nes būtų tekėjęs. Pas­kui uždegimo laidą įkišai į rozetę, atsuka degalų čiaupą, nuspaudžia karbiu­ratoriaus adatą, kad nepersipiltų degalų. Užbaigęs variklio paleidimo paren­giamuosius darbus, automobilistas „maždaug penkis kairtus” apsuka priekyje arba šone styrančią rankeną, pradaro pirmiausia karbiuratoriy, o pas­kui specialų čiaupelį spaudimui cilindruose pašalinti, kad lengviau būtų.

Kad ir kaip gerai paruoštas lenktynininkas; jo sėkmę lemia vis4 pirma automobilio privalumai. Pirmiausia, variklis turi būti toks galingas, kad iveik­ty didžiulę riedanči4 padang4 trintj j kelią (kuo sunkesnis automobilis, tuo ji didesnė).

Antra ,vertus, turi būti patikimas padang4 sukibimas su trasos paviršiumi. Jis proporcingas mašinos masei (vadinasi, naudinga ją didintil). Keliami ne­paprastai reikalavimai medžiagoms, iš kuriy pagaminti mašinos me­chanizmai; stabdžiams (juk rekordinio kelio ilgis ribotas). Didelj vaidmenj atlieka mašinos kėbulo forma. Svarbu išvengti keliamosios jėgos susidary­mo, užtikrinti raty sukibimą su keliu, aerodinaminj stabilumą.

Siuos prieštaravimus pašalindavo jvairiais būdais: j kėbulą prikraudavo balastO, automobiliui pritaisydavo didžiulius kilius stabilizatorius. Tačiau atėjo metas, kai bet kokia mechaninė pavara nebegalėjo pašalinti prieš­taravimo tarp variklio jėgos ir raty sukibimo su keliu. Stai tada rekordiniai automobiliai tapo reaktyviniais.

Tačiau ar ne pėr toli mes nubėgome į priekį? Ar ne metas grįžti į Le­vasoro laikus?

 

Patiko? Pasidalink